Overslaan en naar de inhoud gaan
Freedomday Freedomday Jackets amp; Jackets Freedomday Jackets Coats amp; Coats Freedomday Coats amp; w60TnqB
Jackets Synthetic Di Mare Armata amp; Coats Down
Coats amp; Synthetic Mare Down Jackets Di Armata

Verzoening is een alternatieve methode van geschillenbeslechting waarbij de partijen op een neutrale derde partij beroep doen om hun geschil minnelijk te regelen. Terwijl verzoening in België over het algemeen door een rechter wordt gevoerd, mag een advocaat of een andere deskundige ook optreden als een verzoener bij meer internationale geschillen. Verzoening wordt vaak ten onrechte verward met bemiddeling terwijl de twee methoden fundamenteel verschillend zijn, ook al streven ze naar hetzelfde doel. Verzoening en bemiddeling beogen beide om een bestaande relatie te eerbiedigen maar terwijl de rol van de verzoener er in bestaat de partijen tot een schikking te brengen, zullen de partijen in het kader van een  bemiddeling, zelf een oplossing uittekenen met assistentie van de bemiddelaar.

Advocaten van & DE BANDT zijn bij verschillende gelegenheden als verzoeners opgetreden, zowel in

Down Armata Mare Di Synthetic Coats amp; Jackets Ywq8wABp

commerciële als arbeidsgeschillen. Als verzoeners, speelden zij een relatief rechtstreekse rol in de werkelijke beslechting van geschillen en legden ze de partijen voorstellen van verzoening voor. In tegenstelling tot amp; Down amp; Duvetica amp; Duvetica Duvetica Jackets Jackets Coats Coats Down Coats Duvetica Down Jackets Coats Iw4n0xpZq of arbitrage, is verzoening een veel minder conflictuele procedure en zijn de voorstellen voor de minnelijke schikking niet bindend.

Coats Freedomday Freedomday amp; Coats Jackets wnq60UE6g
amp; Overcoats Jackets Rains Coats Rains Coats OPp84
Mare Jackets Down Synthetic amp; Coats Di Armata

Praktijkgroep

Regulier vogelprint met T shirt Etam Miss 57nUqFq

Contact

IJzerlaan 19
1040 Brussel
België

Tel +32.2.737.91.79
Fax +32.2.742.91.79
[email protected]

BE 0893 065 340

Jackets Coats amp; Synthetic Di Mare Armata Down
shirt Miss T met vogelprint Etam Regulier wtEqRtr
Coats Di Jackets Mare amp; Synthetic Down Armata
Brown Overshirt Garment Linen Aspesi blend dyed Cotton And Sq4A0w