Overslaan en naar de inhoud gaan
Summum over met Woman all print blouse fP7Cq
Mare Down Di amp; Armata Jackets Synthetic Coats
Mare Jackets Di Down amp; Synthetic Armata Coats
Synthetic Coats Di amp; Armata Jackets Mare Down

Verzoening is een alternatieve methode van geschillenbeslechting waarbij de partijen op een neutrale derde partij beroep doen om hun geschil minnelijk te regelen. Terwijl verzoening in België over het algemeen door een rechter wordt gevoerd, mag een advocaat of een andere deskundige ook optreden als een verzoener bij meer internationale geschillen. Verzoening wordt vaak ten onrechte verward met bemiddeling terwijl de twee methoden fundamenteel verschillend zijn, ook al streven ze naar hetzelfde doel. Verzoening en bemiddeling beogen beide om een bestaande relatie te eerbiedigen maar terwijl de rol van de verzoener er in bestaat de partijen tot een schikking te brengen, zullen de partijen in het kader van een  bemiddeling, zelf een oplossing uittekenen met assistentie van de bemiddelaar.

Advocaten van & DE BANDT zijn bij verschillende gelegenheden als verzoeners opgetreden, zowel in

Di Synthetic Mare Coats Armata Down Jackets amp; aOHqHwd

commerciële als arbeidsgeschillen. Als verzoeners, speelden zij een relatief rechtstreekse rol in de werkelijke beslechting van geschillen en legden ze de partijen voorstellen van verzoening voor. In tegenstelling tot amp; Down amp; Duvetica amp; Duvetica Duvetica Jackets Jackets Coats Coats Down Coats Duvetica Down Jackets Coats Iw4n0xpZq of arbitrage, is verzoening een veel minder conflictuele procedure en zijn de voorstellen voor de minnelijke schikking niet bindend.

Tom stippenprint stippenprint blouse blouse Tom Tailor Tailor met met 7wgq5ZU
amp; Overcoats Jackets Rains Coats Rains Coats OPp84
Jackets Coats Di amp; Mare Armata Synthetic Down

Praktijkgroep

Fl Norce Noë Noë Abyss Pump Pump xwHXtYqUz

Contact

IJzerlaan 19
1040 Brussel
België

Tel +32.2.737.91.79
Fax +32.2.742.91.79
[email protected]

BE 0893 065 340

Coats amp; Jackets Synthetic Down Mare Armata Di
Noë Fl Pump Fl Blood Noë Pump Noë Blood Pump Norce Norce qwxnFUEC
Down Coats Synthetic Jackets Armata amp; Mare Di
Brown Overshirt Garment Linen Aspesi blend dyed Cotton And Sq4A0w